تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش سمبل موش در دفینه یابی بسیار پر کاربرد است. معمولاً جهت نگاه موش مهم است، اگر دم موش حالت خاصی داشته باشد باید سمت دم را نیز […]

تعبیر خواب مسخ

تعبیر خواب مسخ دیدن سمبل مسخ در رویا می تواند به ترس شما از کنترل شدن اشاره داشته باشد. ترسی که می تواند ریشه در باور های اشتباهی داشته باشد. […]

تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه کوه به عنوان یکی از سمبل های رایج و اساسی، غالبا نماینده ی راه های دشوار و پروژه هایی است که برای به اتمام رساندن آن ها […]

تعبیر خواب چادر پوشیدنی

تعبیر خواب چادر پوشیدنی هایی که در خواب مشاهده می کنیم بسته به کاربرد و تاریخچه ای که در زندگی بیداری انسان ها دارند می توانند معانی گوناگونی نیز بپذیرند. […]

تعبیر خواب یاقوت کبود

تعبیر خواب یاقوت کبود این رویا با سمبل سنگ، انسجام و سرسختی مرتبط است. سنگ یاقوت کبود، به عنوان یکی از سنگ های مناسب مدیتیشن شناخته شده است. دیدن این […]

تعبیر خواب نوشتن

تعبیر خواب نوشتن نوشتن با توانایی های روانی و قدرت فرد در ارائه ی دیدگاه ها و افکارش گره خورده است. نوشتن می تواند به توانایی هایی در شما اشاره […]

تعبیر خواب موبایل

تعبیر خواب موبایل سمبل موبایل در رویا به شما راه کار هایی را نشان می دهد تا بتوانید ارتباط موثری با درونیات خود برقرار کنید. هر چند این رویا گاهی […]