تعبیر خواب بیماری سرطان

بیماری سرطان

بسیار اتفاق می افتد که در خواب، خود را دیگران را دچار بیماری هایی مشاهده کنیم که ماهیت آن ها در زندگی بیداری برای ما مشخص نیست و این خواب برای ما نوعی دلشوره را ایجاد کند که مبادا به مشکلی خاص یا آن بیماری دچار شویم. تفاوتی ندارد که در خواب شما چه کسی دچار بیماری سرطان شده است. تمام انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها چه احساس یا خاطره ای را در شما زنده می کند یا چه درسی از آن ها میگیرید؟ این افراد چگونه ارتباطی با مشکلات و پرسش های فکری شما در حال حاضر و در زندگی بیداری دارند؟

بیماری سرطان در خواب به صورت سمبلیک ظاهر می شود تا شما را متوجه احساس سرزنش و عدم بخشایشی کند که در درون شما وجود دارد. خوابی با موضوع سرطان نشان می دهد که شما حاضر نیستید خود را به خاطر کار ها یا تصمیمات گذشته ببخشید. ممکن است این احساس سرزنش را نسبت به دیگران نیز داشته باشید اما چیزی که واضح است این است که این احساس در حال آزردن شما از لحاظ روانی می باشد. این خواب از شما می خواهد تا از خودتان بپرسید: هم اکنون و در زندگی بیداری، در چه زمینه هایی در حال سرکوب یا سرزنش خود هستید؟ چه اتفاقاتی در گذشته افتاده اند که باعث می شوند نسبت به کار ها و افکار خود سست شده یا احساس عدم اعتماد به نفس یا انزجار در شما ایجاد شود؟ چرا احساس می کنید که نمی توانید خود را به خاطر اتفاقات به وجود آمده ببخشید؟

این خواب از شما می خواهد تا در مورد ناراحتی های به وجود آمده با خودتان صادق بوده و در صورت نیاز، به بیان موضوعاتی که در حال ناراحت کردن شما هستند بپردازید. در واقع دیدن یا حس کردن بیماری سرطان در خواب نشان می دهد که این ناراحتی در شما ریشه دار شده است و نیاز به اقدامی اساسی یا مشاوره ای عمیق در مورد آن دارید.

سرطان ممکن است اندام های خاصی از بدن را درگیر کند. ممکن است در خواب احساس کنید که دچار سرطان خاصی شده اید مثل سرطان خون یا وجود غدد سرطانی در نقاط مختلف بدن. در این حالت باید  بدانید که هر یک از اندام های ما، زمانی که در خواب ظاهر می شود، نشان دهنده ی بعدی از رفتار ها یا قدرت ها یا ظرفیت های روانی ماست که دچار مشکل یا چالشی خاص شده است. سر و جمجمه در خواب اشاره به افکار و قدرت ذهن دارد. دست اشاره به قدرت تاثیر گذاری و پا به میزان اراده ی فرد مرتبط می باشد. وجود سرطان در هر یک از اندام های بدن نشان می دهد که شما در مورد کدام یک از کارکرد های روانی دچار شبهه، چالش یا ناراحتی شده اید.

خوابی با موضوع سرطان از شما می خواهد تا نسبت به ناراحتی های فکری و روانی خود آگاه بوده و اجازه ندهید که مشکلات در شما ریشه ای و جدی تر شوند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *