تعبیر خواب بمباران

بمباران بمباران و صحنه هایی از جنگ، غالبا در بیننده ی خواب، نوعی استرس و نگرانی را ایجاد میکنند. تعبیر این خواب به هیچ عنوان نشان دهنده ی وقوع یک […]

تعبیر خواب بلبل

بلبل پرندگان در خواب می توانند اشاره به نیاز درونی انسان برای کسب آزادی و اراده و بروز خلاقیت و ریسک پذیری در زندگی بیداری مرتبط باشند. هر پرنده با […]

تعبیر خواب بستنی

بستنی خوراکی هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل نیاز درونی ما به دریافت خوراک فکری و روحی می باشد. هر خوراکی با توجه به ترکیب، مزه، خاصیت و […]

تعبیر خواب بره

بره بره در تعبیر خواب روان شناسی، با مفهوم معصومیت مرتبط است. اگر در خواب فرد دیگری را در حال کشتن بره مشاهده کنید، باید بدانید که این خواب به […]

تعبیر خواب برف

برف وضعیت آب و هوایی که در رویا مشاهده می کنید، استعاره ای از وضعیت فکری شماست. هوای سرد و برفی می تواند اشاره به ذهنی سرد یا اندوهگین داشته […]

تعبیر خواب بدلیجات

بدلیجات بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود با زیور آلات و اشیای تزئینی رو به رو می شویم. چنین اشیایی باعث می شوند تا احساس بهتری نسبت […]

تعبیر خواب بافتن مو

بافتن مو مو در تعبیرخواب، نشان دهنده ی زیبایی های اخلاقی و رفتاری فرد می باشد. بسیار اهمیت دارد که دیدن مو در حین خواب، چه احساسی را در شما […]

تعبیر خواب باطل شدن

باطل شدن فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. باطل شدن یک فعل منفی و خنثی است که می تواند در اشکال و موقعیت های مختلفی […]

تعبیر خواب باسلوق

باسلوق بسیار اتفاق می افتد که در رویاهای خود، با خوراکی ها رو به رو شویم. بسیار اهمیت دارد که در خواب، چه احساسی نسبت به باسلوق دارید. آیا اشتهایی […]