تعبیر خواب پرتگاه

پرتگاه فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شما در حال حاضر و در زندگی بیداری می باشد. ممکن است در این زمان احساس کنید که در […]

تعبیر خواب پالان حیوان

پالان حیوان پالان و زین و وسایلی از این قبیل، به طور مستقیم با سمبل حیوان مرتبط هستند. حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز مختلف موجود در […]

تعبیر خواب پاشنه

پاشنه پاشنه در خواب و رویاشناسی، با سمبل هایی مثل کفش، پا و راه رفتن مرتبط می باشد. این خواب تصویرگر چالش ها، امیال و ترس های درونی شما برای […]

تعبیر خواب نارگیل

تعبیر خواب نارگیل خوراکی ها و میوه هایی مثل نارگیل و میوه های نخلی، اشاره به تلاش درونی انسان برای دستیابی به داده های فکری ای دارند که به او […]

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش موش در رویا می تواند با مفاهیمی مثل جاسوسی، خبرچینی، انزجار، موضوعی مخفی مانده و گنج های قدیمی یا مسائل فراموش شده مرتبط باشد. موش در مواردی […]

تعبیر خواب مو در غذا

تعبیر خواب مو در غذا مو در خواب می تواند به ویژگی های اخلاقی و ظاهری انسان اشاره داشته باشد، اما هنگامی که به شکلی منزجر کننده ظاهر می شود، […]

تعبیر خواب مسواک زدن

تعبیر خواب مسواک زدن مسواک زدن در خواب، با سمبل هایی مثل دندان و پاکی مرتبط می باشد. اشیایی که در خواب مشاهده می کنید بسته به کاربرد و نیازی […]