تعبیر خواب تقدیر

تعبیر خواب تقدیر

از دیر باز و در تعبیر خواب های عمومی، عقیده بر این بوده است که رویا ها و خواب هایی که مشاهده می کنیم، پیامی از آینده هستند و گزارشات بسیاری از افراد وجود دارد که ادعا دارند برخی اتفاقات را پیش از وقوعشان در رویا های خود مشاهده کرده اند. زمانی که در رویا های خود با اتفاقاتی از آینده رو به رو می شوید، باید بدانید که اتفاقاتی فراتر از دیدن آینده در ذهن شما رخ داده است و منظور ناخودآگاه شما از ارسال این تصاویر چه بوده است.

سرنوشت یا تقدیر اشاره دارد به یک سری اتفاقات از پیش تعیین شده یا از سر نوشته شده که معمولا اشاره به آینده دارد، چه کلی و چه جزئی. ریشه ی اعتقاد به سرنوشت در اعتقاد به این است که اتفاقات جهان یک نظم طبیعی را دنبال می کند. عبارت های سرنوشت و تقدیر اگر چه اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند، دارای معانی مجزا می باشند. استفاده ی سنتی تقدیر به عنوان یک قدرت تعیین کننده که دستور مسیر حوادث را تعریف می کند، می باشد.

تقدیر، وقایع را به عنوان دستور یا اجتناب ناپذیر تعریف می کند. در اسلام، تقدیر یا قدر فرمان خدا است. استفاده از سرنوشت با توجه به قطعیت از وقایع به عنوان اینکه آن خود اتفاق می افتد می باشد. پیش بینی از آینده برای تبدیل شدن به جریان وقایع به عنوان اینکه آنها خود کار خواهند کرد. به عقیده ی جبر گرایان چون انسان به جبر آفریده شده و به جبر از دنیا می رود، تمام اعمالش جبری است. زیرا تک تک افعال در طول عمر انسان، دخالت دارد و این در حالی است که بر اساس اعتقاد اغلب فرق و مکاتب مخالف و موافق جبر گرایی، موضوع مرگ و تولد نوعی جبر تکوینی است.

در نتیجه هر آنچه با جبر آغاز و با جبر به پایان برسد، با جبر در حال وقوع است. جبرگرایان معتقدند که اختیار انسان نه در افعال او بلک در تفکر و جهانبینی او است و بر پایه ی همین تفکر انسان ها به بهشت یا دوزخ می روند. قضا و قدر در الهیات بحث این است که حوادث جهان تا چه اندازه به خواست و قانون ثابت خدا هستند و تا چه اندازه به اختیار موجودات به ویژه اختیار انسان.

سید محمد جواد غروی در کتاب چند گفتار به بررسی موضوع قضا و قدر می پردازد. او می گوید: قضاء به معنای حکم ازلی ثابت در قانون عالم است و معلولات و اسباب و مسبباتی است که تغییر نمی پذیرد، و قدر تعیین قضای حتمی است. قدر به اختیار انسان موکول شده است.

ممکن است در رویا صرفا با کلمه ی تقدیر رو به رو شوید یا احساس کنید که در حال مشاهده ی تقدیری خدشه ناپذیر هستید. چنین رویایی می تواند در شما ترس یا امید بی حدی را به وجود آورد. این رویا می تواند به دیدگاه های جبر گرایانه یا ترس های درونی شما اشاره داشته باشد که ریشه در واقعیت نداشته و شما را در زندگی بیداری آزرده ساخته اند. این رویا از شما می خواهد تا ریشه ی این ترس ها را شناخته و از تداوم آن ها جلوگیری کنید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *